Tips : Dùng laravel valet để chạy các local web-apps mà không cần thay đổi file host

Spread the love

Hiện nay mỗi lần chạy mới một web app các bước của chúng ta là

 1. Config file hosts với hostname mới
 2. Config VirtualHost để trỏ qua đường dẫn chứa source chạy web app của chúng ta

Mỗi lần như vậy lại hơi phiền hà, hôm nay tự nhiên đi ngang laravel valet vọc thử thấy hay quá lên đây viết bài luôn :))

 1. Chuẩn bị :
  1. Clone hoặc download laravel valet ở đây 
  2. Download và install acrylic (đây là local DNS proxy dùng cho windows )
 2. Config và build laravel valet
  1. chuyển đến thư mục vừa clone hoặc download valet ở bước 1.1
  2. Check out branch windows
  3. Chạy lệnh composer installđể cài đặt valet

   

 3. Config acrylic như ở đây
 4. Config add thêm Path của valet vào trong biến môi trường của windows

 5. Test thử câu lệnh valet

  Mở terminal và test thử câu lệnh valet (nhớ là nên chạy với quyền admin)

 6. Đăng kí app với valet

  Sau khi test xong câu lệnh valet trên thì ta có thể di chuyển tới thư mục có chứa source để add web application của chúng ta vào valet. Có 2 cách để add

  1. Sử dụng câu lệnh valet park để serve một web app mới (chưa có code gì)
  2. Sử dụng câu lệnh valet link [app-name] để serve một web app có sẵn. Ở đây ta sẽ sử dụng câu lệnh valet link để serve web app của chúng ta như bên dưới, vd ở đây mình sẽ chạy câu lệnh
   valet link webpack-learning

   (nhớ là chạy với quyền admin nhé )
 7. Chạy thử

  Sau khi chạy câu lệnh trên ta mở trang web => http://webpack-learning.dev, thì có kết quả như bên dưới :

 8. Vậy là chúng ta đã config được valet chạy với 8 bước mà không phải đụng tới file host

Tuy nhiên bảng valet này đã bị out of date và nó không hỗ trợ 1 số tính năng như

 • valet share : dùng để chia sẻ URL của mình với các developer khác
 • phải config dns (do dùng acrylic)

Mình cũng tìm được 1 app khác có tính năng tương đương và mạnh hơn https://github.com/vitr/valet4windows

Tuy nhiên mình sẽ review vào một dịp gần nhất 😀

 

Nguồn :

View story at Medium.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *