Scrum – Jeff Scutherland

Bên dứơi là review khi đọc về Scrum của Jeff Scutherland. Link goodreads: https://www.goodreads.com/book/show/23702524-scrum Tránh tất cả những việc làm bạn mất tập trung vào mục tiêu. Ví dụ bạn đang coding nhưng bỗng check fb và thấy một bài viết Continue Reading …