Scrum – Jeff Scutherland

Spread the love
Bên dứơi là review khi đọc về Scrum của Jeff Scutherland.
 • Tránh tất cả những việc làm bạn mất tập trung vào mục tiêu. Ví dụ bạn đang coding nhưng bỗng check fb và thấy một bài viết khá thu hút bạn quên công việc hiện tại và tập trung đọc nó. Hãy nhớ kỹ, đa nhiệm là tính năng của máy móc, hoàn toàn không phù hợp với con người. Ngoài ra sự lãng phí cũng là một điều đáng quan tâm. Nếu bạn bắt gặp một lỗi trong hệ thống, hãy sửa nó ngay, để càng lâu thì sẽ càng tốn nhiều chi phí để chỉnh sửa.
 • Cải thiện sự hạnh phúc của nhân viên. Đôi khi chúng ta tự hỏi hạnh phúc có liên quan gì đến thành công. Câu trả lời là “Người hạnh phúc là người thành công” hay “Họ thành công vì họ hạnh phúc”. Vì vậy tạo môi trường hạnh phúc cho nhân viên là việc làm tối quan trọng nếu một tổ chức muốn thành công.
 • Một công ty khó thành công nếu nó không minh bạch. Hãy rõ ràng định hướng, kế hoạch của công ty bạn, cho dù bạn đang phải ra quyết định khó khăn là cắt giảm nhân sự chẳng hạn. Thử nghĩ, nếu bạn là một nhân viên, và nghe râm ran trong công ty rằng sắp có đợt cắt giảm. 90% thời gian làm việc của nhân viên đó là hồi hộp nín thở chờ xem số phận của mình. Vì thế khi gặp khó khăn hãy minh bạch nói với nhân viên vì nhân viên đôi khi chính là người thực tiễn hoá quyết định của bạn.
 • Sau mỗi sprint hãy cải thiện sprint trước đó. Đặt câu hỏi với các thành viên của nhóm để cải thiện sprint làm cho sprint này tốt hơn sprint trước
 • Sắp xếp độ ưu tiên cho từng task là điều tối quan trọng để có 1 project thành công. Vậy thì đó là công việc của ai? Chính là Product Owner. Cùng thử xem cá role trong 1 sprint nhé
 • Team member
 • Scrum Master: để giúp member trong team làm việc với nhau 1 cách hiệu quả
 • Product Owner: chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ project, quản lý backlog cũng như mục tiêu của từng sprint, để làm được điều đó họ cần có
 • Kiến thức đặc biệt về thị trường mà họ nhắm đến
 •  Có quyền ra quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi các cấp quản lý
 • Có khả năng giải thích những nhiệm vụ tính năng quan trọng cho team member
 • Chịu trách nhiệm tổng thể về sản phẩm cũng như doanh thu của sản phẩm
Product Owner hoạt động theo cơ chế OODA ở đó
 • O: Observe: quan sát đánh giá tình trạng hiện tại
 • O: Ỏiented: định hướng cho sprint sắp tới
 • D, A: Decision and Act: ra quyết định và hành động, ở đây họ sẽ chọn ra các tính năng và hành động để bắt đầu sprint tiếp theo.
 • Khi kết thúc một chu trình thì chu trình OODA mới sẽ bắt đầu (tất nhiên sẽ phải quan sát sprint cũ, đánh giá và lên kế hoạch cho sprint tiếp theo)
Tóm lại đây là một quyển khá đáng đọc nếu
 • Bạn muốn trải nghiệm các qui trình làm việc khác với waterfall truyền thống
 • Muốn áp dụng một qui trình theo kiểu Extreme Programming + Instant feedback từ phía enduser

Tác giả Jeff Scutherland cũng có viết thêm khá nhiều sách khác xoay quanh Scrum. Bạn có thể tìm đọc tại

https://www.scrum.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *