[Tips] Sử dụng PsySH trong dự án khác ngoài Laravel

Spread the love

Sử dụng PsySH trong dự án khác ngoài Laravel

Mình mới tham gia một dự án khác, không dùng Laravel, thay vào đó là dùng fuel .
fuel cũng có một cái REPL khác và mình phải gọi nó như này FUEL_ENV={environment} php oil console

Theo như command trên thì, chúng ta chỉ định environment trong command line được luôn. (cũng tương tự laravel) Bên dưới là output

FUEL_ENV=development php oil console
Fuel 1.8-dev - PHP 5.6.36 (cli) (May 24 2018 00:04:52) [Linux]
>>>

Cũng khá giống với Laravel Tinker. Nhưng mình không thể dùng phím mũi tên lên để back lại được câu lệnh của mình gõ trước đó nữa. Mũi tên lên chỉ tồn tại trong 1 session. (Cái này mình chưa tìm hiểu tại sao lại như thế.)

Ok, tôi sẽ quay lại với PsySh của tôi.

Install package Psysh

Nhớ là PsySh từ bảng 0.9.5 đã require PHP 7.0 nên các bạn nhớ down bảng thấp hơn nhé. Như mình là

composer g require psy/psysh:^0.9.3

Câu lệnh này sẽ cài psysh ở global ( Có nghĩa là bạn đứng ở chỗ nào cũng gọi được hết, cool.)

Tuy nhiên , chúng ta cũng có thể sử dụng cách thứ 2 như bên dưới

wget https://git.io/psysh
chmod +x psysh
./psysh

Note: Nếu dùng cách phía trên thì yêu cầu bạn phải cài đặt thư viện wget

Gọi thử :

Cuối cùng là gọi thử thôi.

FUEL_ENV={env} psysh {/path/to/index/php}

Tận hưởng thành quả:

FUEL_ENV=local psysh public/index.php
Psy Shell v0.9.6 (PHP 5.6.36 — cli) by Justin Hileman
>>>

Note

Nếu bạn muốn kiểm tra PsySH ở đâu khi cài đặt global bạn có thể check bằng câu lệnh bên dưới

composer config --list --global

câu lệnh đó sẽ list ra các command chạy global. Chúng ta sẽ confirm đường dẫn của composer home

[home] /root/.composer

Sau khi xác nhận được thì PsySh đang nằm ở /root/.composer/vendor/bin/psysh
Mình alias luôn cho dễ dùng.

alias psysh="/root/.composer/vendor/bin/psysh"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *