The Power of Less

Nếu bạn muốn làm việc một cách hiệu quả, hãy chọn lựa những điều cần thiết Trong thế giới hiện tại, chúng ta đang bị dồn dập bởi quá nhiều thông tin như điện thoại, email… để nhắc nhở chúng Continue Reading …